Psiko-Sosyal Servis Faaliyetleri

 

   Hükümlü-Tutukluların bireysel özelliklerini, yaşam standartlarını ve suç işleme nedenlerini belirleyerek yeniden  topluma kazandırılmalarına yardımcı olmaktır.

   Psiko -Sosyal yardım servisinde görevli psikolog, sosyal hizmet uzmanı hükümlü-tutukluların suç ve şuç işleme nedenlerinin kökenine inerek onları anlamaya çalışır. Bu amacı gerçekleştirmek için; her uzman kendi mesleki formasyonu çerçevesinde çeşitli psiko -sosyal iyileştirme ve yardım yöntemlerini kullanarak; kişinin suç işlemesine yol açan nedenleri ortadan kaldırmaya,  rehabilite ederek tahliye sonrasında toplumda karşılaşabilecekleri sorunlarla baş etme becerilerini geliştirmeye yönelik çalışır.

PSİKOLOGLARIN GÖREV VE ÇALIŞMA STANDARTLARI

   Psikolog, öncelikle hükümlü-tutuklunun, ruhsal problemlerini,  suça sürüklenme  nedenlerini anlamaya, açıklamaya ve değerlendirmeye çalışır. Bu sayede, hükümlü-tutuklunun  topluma kazandırılmalarına yardım ederek, çevreleriyle dengeli ve sağlıklı bir uyum sağlamalarını amaçlar. Bu amaçla yapılan çalışmalarında gözlem-görüşme, psikolojik ölçme-değerlendirme, rehberlik-danışmanlık ile çeşitli psikoterapi yöntem ve tekniklerini kullanır.

Hükümlü-Tutukluya Yönelik Hizmetler

A . Kuruma Girişteki Hizmetler

   Kuruma yeni gelen hükümlü-tutuklunun  azami ilk 3 gün içinde ön görüşmesini yapar. Yapılan bu ilk görüşmede psikolog kendini ve kurumda yürütülen psikolojik hizmetleri tanıtır. Hükümlü-tutuklunun psikologa hangi durumlarda ve nasıl başvurabileceğini anlatır. Bu görüşmede hükümlü-tutukludan fiziksel yapısı, kendisi ve ailesi ile ilgili demografik bilgiler, varsa daha önce yaşadığı psikolojik rahatsızlıkları ve gördüğü tedaviler, herhangi bir madde bağımlılığı olup olmadığı gibi bilgiler alınır. Görüşme sonucunda elde edilen bilgiler hükümlü-tutuklu tanıma formuna kaydedilir.

B. Kurum sürecindeki Hizmetler

   İlk Görüşmeden sonra kuruma yerleştirilen hükümlü-tutuklu ile yaklaşık 1 aylık süre içerisinde daha detaylı olan ikinci bir görüşme yapılır.
   Bu görüşmede; kişinin kendisini nasıl değerlendirdiği, geçmişe ve geleceğe ait duygu düşünce ve planları, kaygı ve korkuları, çevresine, ailesine, otoriteye ,suçuna ilişkin duygu düşünceleri ile kuruma girişinden sonraki düşünce ve değerlendirmeleri ile ilgili bilgiler alınır ve kaydedilir.
   Görüşme sonucunda elde edilen bilgiler doğrultusunda psikolog, gerekli gördüklerini tekrar görüşmek üzere randevu verir. İkinci görüşmeden sonra başlayan psikolojik hizmetler sürecinde; hükümlü-tutuklunun psiko-sosyal sorunlarının değerlendirilmesini ve giderilmesi amacına yönelik olarak bireysel ya da grup görüşme psikoterapileri yapar. Psikolog mesleki çalışmalarında, uzmanlık alanının yöntem ve tekniklerinin yanı sıra, çeşitli test, envanter, ölçek gibi ölçme değerlendirme araçları kullanır. Hükümlü-tutuklularla yapılan bireysel görüşmeler, uygulanan testler sonrası, psikiyatrik tedavi görmesi gerektiği düşünülenler kurum doktoruna yönlendirilir ve gerekli bilgiler verilir. Psikolog kurum doktoru tarafından kendisine yönlendirilen hükümlü-tutuklularla görüşür. Görüşme sonrası ilgili hakkında doktora bilgi verir, önerilerini iletir. Doktor tarafından bildirilen psikiyatrik tedavi görenlerin takibine gerekli dikkat ve özen gösterilir.  Kendisine ve başkasına zarar verme riski taşıyan hükümlü-tutukluların güvenli bir odaya alınmasını önerir ve bu konuda kurum doktoruyla işbirliği yapar. Bu kişilere psikolojik destek hizmetleri daha yoğun verilir ve takibe alınır.

Tahliye Hazırlık ve Tahliye Sonrası Hizmetler

   Psikolog; hükümlülük süresi bitmeden önce hükümlüyü topluma yeniden hazırlamak ve karşılaşabileceği sorunları gerçekçi bir şekilde çözümlenmesini sağlamak için görüşmelerini arttırır

Personele Yönelik Hizmetler

   Kurum personeline baş etme becerilerini geliştirme, ebeveyn becerileri, iletişim becerilerini geliştirme, stres ve stresle baş etme becerilerini geliştirme, öfke kontrolune vb. konulara yönelik bireysel görüşmeler, grup çalışmaları yapılır, seminerler verilir. Riskli davranışlar gösteren Hükümlü-tutukluların psikolojik durumları hakkında etik kurallar dahilinde gerekli personele bilgiler verir, nasıl davranmaları gerektiği konusunda önerilerde bulunur.

 

SOSYAL HİZMET UZMANLARININ GÖREV VE STANDARTLARI

A. Kuruma Girişteki Hizmetler

   Hükümlü-tutuklu ile azami ilk üç gün içerisinde görüşmesini yapar. İlk görüşmede hükümlü-tutukluya ; Kendini ve mesleğini,kurumun amacı ve işleyişini, kurumda bulunan servis ve hizmetler ile bu hizmetlerden nasıl yararlanacağını, kurumda düzenlenen çeşitli grup çalışmalarını, atölye çalışmalarını,  mevcut sosyal faaliyetler konularında tanıtıcı bilgiler verir.  Bilgilendirme aşamasından sonra hükümlü-tutuklu hakkında ilk bilgiler alınır. Alınan bilgileri açacağı “hükümlü-tutuklu Tanıma Dosyası”na kaydeder. Hükümlü-tutuklunun kuruma gelişini birinci derecede akrabalarından birisine (anne,baba,eşi ve çocukları)bildirememişse onun adına gereken haberin ulaşmasını sağlar.

B. Kurum Sürecindeki Hizmetler

   Hükümlü-tutukluyu kuruma geldiği andan itibaren her türlü fiziksel ve sosyal ortamda gözlemler, fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal, eğitim özellikleri ve geçmişi ile ilgili ve yetenekleri, gereksinimleri, beklentileri, sağlık durumu  konularında bilgi toplar. Elde ettiği bilgileri kendi açtığı “hükümlü-tutuklu tanıma dosyası”na kayıt eder.  Hükümlü-tutuklunun suçu, suça yöneliş nedenleri (aile ve toplumun bakışı) konularında detaylı bilgi toplar. Tespit edilen toplumsal fonksiyon bozukluğu varsa giderilmesine yönelik mesleki yöntemleri kullanır.Gerekli gördüğü durumlarda psikologa yönlendirme yapar. Hükümlü-tutuklunun mesleği konusunda bilgi alır. Kurumda bulunan iş yurtlarına katılımı için hükümlü-tutuklu ile ortak çalışarak kurum içinde çalışabileceği iş alanları konusunda bilgi aktarımında bulunur. Psikolog ile işbirliği yaparak çalışabilecek durumda olan kişileri idare kuruluna önerir. Gerekli gördüğünde hükümlü-tutuklunun ailesi ve yakın çevresi ile görüşme yaparak bilgi toplar. Sorunların tespit ve çözümlenmesine yardımcı olur. Aile üyeleri ile kapalı veya açık görüş sonrasında veya öncesinde görüşmeler yapar. Sosyal hizmeti gerektiren durumlarda (hükümlü-tutuklunun çocukları sosyal hizmet kurumlarında barınıyorsa, eşi kadın sığınma evinde bulunuyorsa vb durumlarda) ilgili kurumlarla iletişim kurar ve işbirliği konusunda çalışmalarını yürütür. Hükümlü-tutuklunun ölümü, ciddi hastalığı, sakatlığı ya da ruhsal bakımdan uzun süreli yatılı tedavisi için bir kuruluşa sevki durumunda ailesine haber verir.
   Hükümlü-tutuklunun ürettiği resim, karikatür vb. el işi eserleri ile içeride imal ettiği el sanatlarının, imkanlar ölçüsünde sergilenmesine çalışılır. Bu tür çalışmaları teşvik ve işyurtları ile birlikte organize eder.  Hükümlü-tutuklular ile personelin moral ve motivasyonunu arttırmak amacıyla sosyal ve kültürel faaliyetlerin organizasyonunda çalışır. Kurum öğretmeni ile işbirliği yapar.

Tahliye Hazırlık ve Tahliye Sonrası Hizmetler

   Tahliyeye en az bir ay kala tahliye sonrası hazırlık çalışmaları başlar, sosyal yaşama adapte olma sürecinde görüşmeleri arttırır. Tahliyesinden sonra aile ortamında kişinin uyumunu sağlamak için, hükümlünün ilgi, yetenek ve beklentileri konusunda aileye bilgi verir ve aileyi tahliyeye hazırlar. Ailesi hakkında toplanılan bilgiler Hükümlü-tutukluya aktarır. Toplumdaki açık iş alanlarının tespiti yönünde araştırmalar yapar, hükümlünün tahliye sonrasında yürütebileceği iş veya meslek kollarının belirlenmesi için birlikte çalışır.  Tahliyeden sonra iş bulabilmesi hususunda hangi kurumlarla ve nasıl ilişki kuracağını anlatır.

Personele Yönelik Hizmetler

   Personel ile idareciler arası işbirliği ve iletişim geliştirmek üzere aylık toplantılar organize eder.  Kurum personelinin sağlıklı çalışması, moral ve motivasyonunun arttırılması yönünde organizasyonlar yapar.

Silivri 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır.
[Son Güncellenme Tarihi - 01.01.2017 ] - Webmaster : Samet ÜNLÜ
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.