Birimlerimiz

Bilgi İşlem ve Teknik Ofis

Ceza İnfaz Kurumunda çalışan tüm personelin ve uyap kullanıcılarının domain portal açılış talep formlarını oluşturma, personel görevlendirme, e-posta,haberci, uygulama eğitimi, uygulama güncellemeleri, e-imza ilk müracaat - e-imza yenileme, uzaktan eğitim, yardım masası irtibat işlemleri web sitesi güncelleme, tüm bilgisayar sistemlerinin ve segbis cihazının arıza takibi işlemleri gibi hizmetler verilmektedir.

 

 

İnfaz Birimi

İnfazdaki temel amaç; tüketen, yararsız, asi , hayata küskün, kendisi ile barışık olmayan mahkum tipinden, işlediği suçtan dolayı pişman olmuş ve hatalarından ders almış, kurallara uyan, üreten ve kendisini sosyal çevre için yararlı hisseden, kendisi ve toplumla barışık mahkum tipine geçişin başarılmasıdır.
Bu bağlamda, Silivri 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu infaz biriminde hükümlülerin mahkum kabul işlemleri, hastane sevki, diğer kurumlara nakilleri, doysa kayıtları, dilekçe gönderme yazışmaları, tahliye işlemleri ve yasa gereği değişiklikleri uygulama işlemlerinin hazırlığı, onaya sunulması ve takibinin yapılması işlemleri yapılmaktadır.

 

Sağlık Birimi ( Aile Sağlığı Merkezi )

Tüm hükümlülere koruyucu ve tedavi edici sağlık hizmetleri doktor kontrolünde yerine getirilmektedir.

Hasta hükümlülere ve tutuklulara Sağlık Bakanlığınca görevlendirilen aile hekimi tarafından muayene edilmekte ve gerekli tedavileri yapılmaktadır. Kurumda tedavisi mümkün olmayanlar durumlarda ileri tetkik ve tedavi için Kampüs yada İstanbul ili Devlet Hastahanelerine yada Üniversite hastanelerine sevk edilmektedir.

Kurumumuzda haftanın belli günlerinde Ağız ve Diş Sağlığı uzmanı tarafında tetkik ve tedaviler yapılmaktadır.

 

Emanet Para ve Kıymetli Eşya Birimi

Silivri 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakil ya da tutuklama yolu ile gelen hükümlülerin o an üzerinde bulunan nakitlerinin ve kıymetli eşyalarının kayıt altına alınarak muhafaza edildiği, günlük bankaya yatırılma işlemlerinin yapıldığı birimdir. Yönetmelikte belirtilen izin doğrultusunda hükümlüler için nakit ödemesi yapılmaktadır.

 

 

Emanet Eşya Birimi

Silivri 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na nakil ya da tutuklama yolu ile gelen hükümlülerin o an yanlarında bulunan eşyalarının kayıt altına alınarak yönetmeliğin izin verdiği adetten fazlasının muhafaza edildiği, dışarıdan gelen ve hükümlünün gönderdiği eşyaların inceleme ve kontrollerinden sonra gönderme ve alma işlemlerinin yapıldığı birimdir.

 

 

 

Genel Bütçe - Ambar

Kurum Demirbaş ave eşya cetvellerinin hazırlanması, personele ait resmi kıyafet temini ve dağıtımı, iaşe bordrolarının tanzimi, tahsili ve merciine yatırılması, takibi ilgili daireye gönderilmesi, Çeşitli harcama kalemlerinden ödenek ihtiyacının tespiti ve istenmesi, genel bütçeden gelen ödeneklerin zamanında tahakkuk işlemlerinin yapılması ve takibi, Her ay düzenli olarak ay sonu ambar sayımlarıın yapılması ve kontrolünü yapan birimdir.


 

Personel Kalemi

Silivri 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na naklen ya da açıktan atanan tüm personelin işe başlama, işten ayrılış tarihlerinin bildirildiği; sözleşmeli personelin SGK işlemleri ve disiplin işlemlerinin yapıldığı birimdir.
Görev yapan personelin maaş ve özlük yazışmaları bu birimden sağlanmaktadır.

 

 

 

İnfaz veKoruma Başmemurluğu

Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü bünyesindeki Silivri 1 Nolu L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda yatan hükümlülerin günün belirli saatlerinde ve olağanüstü durumlarda sayımları yapılmaktadır
İnfaz ve Koruma Başmemurluğu, günlük yazılan hükümlü dilekçelerinin onay ve kayıt işlemlerini yaptıktan sonra ilgili birimlere gitmesini sağlar.
Ceza İnfaz Kurumu'nda görev yapan İnfaz ve Koruma memurları ile infaz ve koruma başmemurlarının vardiya nöbetlerinin yazılmasını ve onaylanmasını sağlar.
Vardiya başmemurları ile günlük çalışma planını düzenler. Birimlerden talep edilen insan gücünü hükümlü niteliklerini göz önünde bulundurarak belirler, UYAP'tan görevlendirilmesini ve onaya sunulmasını sağlar.
Vardiya personelinin gözetim ve iş planlamalarının düzenini kontrol eder, aksaklık olmaması için tedbir alır.

 

Telefon Birimi

Hükümlü ve Tutukluların haftalık görüşme haklarında görüşmelerini sağlar ve bu görüşmelerin kayıt altına alınarak UYAP'a işlenmesini ve kontrolünü yapan birimdir.


 

 

Mektup Okuma Birimi

Hükümlü ve Tutuklulara gönderilen mektupların titizlikle kontrol edilmesini ve UYAP sistemine girilmesini yapar, ayrıca hükümü ve tutukluların gönderdikleri mektupların titizlikle kontrol edilerek PTT aracılığı ile gönderimini yapan birimdir.

 


Silivri 1 Nolu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Resmi Web Sitesi © 2017 Tüm Hakları Saklıdır.
[Son Güncellenme Tarihi - 01.01.2017 ] - Webmaster : Samet ÜNLÜ
Bu Sitede Yayınlanan Tüm İçerikler, İzinsiz Kaynak Gösterilemez ve Yayınlanamaz.